Hem

VÄLKOMMEN! 

Snöskoter i terrängen

 

I Sverige är det är i huvudsak tillåtet att köra på snötäckt mark med motordrivna fordon. Men det finns undantag från den regeln:

 

generellt förbud gäller för körning på mark med plant- eller ungskog vars medelhöjd över snötäcket är lägre än två meter. Förbud gäller även på övrig skogsmark med plant- eller ungskog, om det inte är uppenbart att körningen kan ske utan risk för skada på skogen. Det är också förbjudet att köra över jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på marken. Du är själv skyldig att förvissa dig om att det inte föreligger någon skaderisk
Tips och råd för ökad säkerhet

 • Se till att skotern är påställd och försäkrad
 • Respektera de regler som gäller för skoterkörning
 • Kör alltid nykter
 • Kör inte på osäkra isar
 • Håll hastigheten
 • Använd hjälm, även som passagerare
 • Följ alltid anvisad led
 • Meddela anhöriga var du tänker åka och när du kommer hem
 • Ha med dig rätt utrustning
 • Kör inte så att du stör vilda djur
 • Kör inte i planteringar, ungskog eller på kalhyggen
 • Kör inte på plogvallar och i diken
 • Stanna alltid vid korsande väg, stopplikt gäller


Skotervett & Regler


Snöskotern gör det möjligt att ta sig ut till platser som du inte når så lätt till fots eller med skidor.

Men den kan också vara ett störningsmoment för andra.

För vissa är det en stor frihetskänsla att utnyttja skoterns kraft och resurser i häftig snöåkning.

För många är höjdpunkten av vinterupplevelsen att köra långa sträckor på välpreparerade skoterleder.

Andra vill ha det lugnt,tyst och skönt när de går på tur med skidorna. Vissa tar gärna skotern ut till

en fiskesjö och Pimplar i lugn & ro. För andra är skotern ett arbetsredskap när dom skall hålla rätt på

sitt kreatur. Vi måste ta hänsyn till varandra om vi ska kunna behålla vår unika natur och vildmark.


En vettig vision gällande detta är


Snöskotertrafiken bedrivs utan att Människor, Djur, Miljö eller Egendom skadas eller störs.


Påbjuden skoterled

PÅBJUDEN SKOTERLED

LÄMPLIG SKOTERLED

SNÖSKOTER

FÖRBUD

LEDKRYSS

STOPPLIKT

Det är inte tillåtet att köra snöskoter på allmän väg, utom när du ska korsa vägen, eller köra kortast möjliga sträcka om terrängen är oframkomlig. Där du måste köra snöskoter på väg är högsta tillåtna hastighet 20 km/tim.