Styrelsen

KASSÖR

MARTIN GUSTAFSSON

ORDFÖRANDE

DANIEL HEDSTRÖM

REVISOR

MALIN ÖBERG

LEDAMOT

DAVID ALMGREN

LEDAMOT

JOAKIM RENBERG

Här kan ni skicka era frågor och funderingar kring allt gällande

Klubben och dess verksmhet.

SUPPLEANT

EMIL ERIKSSON